Zásady ochrany osobních údajů

Pro potřeby zajišťování dodávek objednaného zboží a fakturaci musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávek, fakturaci a řešení případných reklamací.
  • Pro zasílání objednávek, řešení požadavků a reklamací zpracováváme vaši adresu, IČO, DIČ, jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění obchodního případu. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu.
  • Vaše osobní data nejsou zpřístupňována neoprávněným osobám a jsou uchovávána na bezpečném místě.
  • Mimo oprávněných osob firmy YAKUZA CZECH, s.r.o. mohou být vaše osobní data zpřístupněna jen smluvní firmě pro zpracování účetnictví v rozsahu daném zákony, smluvní dopravě pro dopravu objednaného zboží a v případech daných zákonem pro potřeby finančního úřadu a dalších státních orgánů.

Zde můžete spravovat svá osobní data Správa osobních údajů.